Os fins que se fan constar nos estatutos son:

  • Agrupar e unir aos galegos residentes nesa localidade e outras próximas.
  • Promover e difundir a nosa cultura.
  • Fomentar o coñecemento da nosa tradición.
  • Organizar actos culturais.